Kurs Ratownika Wodnego


Organizatorem szkolenia ratownika wodnego jest ORS w Opolu. Szkolenie realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Jest to ciągłe szkolenie nie podzielone na żadne etapy ani stopnie pośrednie. Jest to jedyna forma szkolenia ratownika wodnego dopuszczona przez ww. rozporządzenie. Wszelkie kursy/szkolenia trwające mniej niż 63 jednostki dydaktyczne, nawet jeśli nadają stopień Młodszego Ratownika, czy Ratownika WOPR nie uprawniają do samodzielnej pracy na stanowisku ratowniczym. Stopnie te są jedynie wewnętrznymi stopniami WOPR, które nie mogą być traktowane jako etapy w uzyskaniu uprawnień ratownika wodnego. Od 2012 roku ORS jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na równi z WOPR i innymi podmiotami. Aktualna lista podmiotów uprawnionych znajduje się na stronie MSWiA