Alior Bank: 21 2490 0005 0000 4520 6059 1564

 

Sposób reprezentacj:
ZARZĄD REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ ZA POŚREDNICTWEM PREZESA LUB WICEPREZESA. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPIS DWÓCH OSÓB: PREZESA ALBO WICEPREZESA ORAZ SKARBNIKA.
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Status OPP:
NIE
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń:
2006-12-28
Poczta:
Opole
Kod pocztowy:
45-715
Ulica:
Krapkowicka 8A
Miejscowość:
Opole
Gmina:
M. OPOLE
Powiat:
M. OPOLE
Województwo:
opolskie
Forma Prawna:
STOWARZYSZENIE
Rejestr:
POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Adres WWW
WWW.ORS.OPOLE.PL