Szkolenie wysokościowe


Niebezpieczeństwo to często potęgują niesprzyjające warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne.Kurs wysokościowy, szkolenie alpinistyczne, to zajęcia podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę oraz doświadczenie w pracy na wysokości. Szkolenie wysokościowe ma na celu dostarczenie pracownikom, wykonującym prace na wysokości na różnych obiektach i urządzeniach, informacji na temat prawa obowiązującego w zakresie ochrony przed upadkiem, zasad i celów budowy systemów asekuracyjnych oraz zasad korzystania z nich.