Szkolenie na wodach szybkopłynących


Co roku w maju i wrześniu odbywa się szkolenie na sztucznym torze kajakowym w miejscowości Wietrznice nad Dunajcem. Uzyskanie poziomu A i B jest traktowane na równi z uzyskaniem patentu przydatnego w ratownictwie wodnym. Zainteresowani zdobywają przez dwa dni wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ratowania ludzi na wodach szybko płynących. Zadaniem szkolenia jest przygotowanie grup specjalistycznych do pracy w ciężkich warunkach klęsk żywiołowych a zwłaszcza powodzi.